test-pappa-warszawa
Ciąża

Badania prenatalne – test PAPP-A

Troska o zdrowie dziecka nieustannie towarzyszy każdej przyszłej mamie. Obecność wad wrodzonych można wykryć jeszcze podczas rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka, a służą do tego odpowiednie badania prenatalne. Do jednego z takich badań należy test PAPP-A. Dowiedz się na czym polega to badanie i kiedy wskazane jest jego wykonanie!

Test PAPP-A – nieinwazyjne badanie określające ryzyko wystąpienia wad genetycznych

Test PAPP-A, nazywany też testem podwójnym, należy do nieinwazyjnych badań prenatalnych. Badanym materiałem jest krew matki, dlatego test w żaden sposób nie zagraża zdrowiu dziecka. Z pobranej próbki krwi określa się stężenie białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki beta hCG, co pozwala oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych wad genetycznych. Uważa się, że test PAPP-A jest najdokładniejszym badaniem nieinwazyjnym – jego czułość to aż 90%.

W którym tygodniu ciąży wykonuje się test PAPP-A? Według wytycznych należy zrobić to do końca pierwszego trymestru ciąży – nie wcześniej niż w 11. tygodniu ciąży, ale przed upływem 14. tygodnia. W tym samym okresie można również wykonać uzupełniające test PAPP-A badanie USG płodu, podczas którego ocenia się przezierność karkową i obecność ewentualnych wad anatomicznych.

Co można wykryć za pomocą testu PAPP-A?

Interpretacja testu podwójnego określa ryzyko wystąpienia u dziecka wad chromosomalnych, do których zalicza się przede wszystkim:

  • zespół Downa, czyli trisomię 21. chromosomu;
  • zespół Edwardsa, czyli trisomię 18. chromosomu;
  • zespół Patau, czyli trisomię 13 chromosomu.

Za nieprawidłowy uznaje się wynik, który wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia którejś z powyższych chorób jest wyższe niż 1:300. Warto wspomnieć, że nie każdy wynik pozytywny oznacza, że dziecko urodzi się chore – u 5% pacjentek wynik testu PAPP-A będzie fałszywie dodatni.

Kto powinien wykonać test PAPP-A?

Test podwójny, wraz z USG genetycznym, jest badaniem zalecanym każdej ciężarnej. Jest to procedura szybka, bezbolesna, a przede wszystkim całkowicie bezpieczna dla matki i dziecka. Specjaliści szczególnie polecają wykonanie testu PAPP-A w przypadku:

  • zajścia w ciążę po 35. roku życia;
  • stwierdzonych nieprawidłowości genetycznych u matki;
  • nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych;
  • posiadania potomstwa ze stwierdzoną wadą genetyczną;
  • występowania wad genetycznych w rodzinie matki bądź ojca.

Redakcja
Redakcja portalu dla rodziców Pierwsze Kroki starannie przygotowuje materiały, które dedykowane są zarówno parom starającym się o dziecko, tym, którzy oczekują na poród, jak i szczęśliwym rodzicom małych pociech. Zapraszamy do lektury naszych artykułów!