połóg
Dziecko

Skoki rozwojowe dzieci – kiedy następują i jak się objawiają?

Dzieci w trakcie rozwoju zmieniają się pod wieloma względami. Rozwój może ukazywać się na wielu płaszczyznach i dotyczyć kilku sfer. Wzrost intelektualny, emocjonalny, społeczny czy fizyczny to główne sfery, w których zachodzą zmiany.

Co to są skorki rozwojowe u niemowląt?

Podczas dorastania dzieci przechodzą przez różnego rodzaju okresy i wykazują wiele odmiennych zachowań. Czy rozwój dziecka może przebiegać w niezależnych od siebie fazach? Czym są skoki rozwojowe dzieci? Czym się charakteryzują?

Rozwój dziecka, a tempo dorastania

Rozwój dziecka to zmiany w charakterze, emocjach, intelekcie oraz fizjologii młodego człowieka. Dorastanie odbywa się w kilku fazach, z której każda z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami. Na ogół rozwój przebiega łagodnie i zgodnie z określonymi przemianami, jednak należy pamiętać, iż każde dziecko posiada odmienny genotyp oraz osobowość, co może zaburzyć lub przesunąć ramy przewidzianych zmian. Ponadto w okresie dorastania należy również zwrócić uwagę na szczególne okresu rozwoju, które można określić mianem skoków rozwojowych dzieci.

Skoki rozwojowe dzieci – charakterystyka i opis

Skok rozwojowy to okres w życiu dziecka, który pojawia się nagle i szybko ustępuje. Podczas tego etapu dziecko może czuć się zagubione, drażliwe, a sam okres charakteryzuje się nienaturalnym zachowaniem młodego człowieka, płaczem oraz wybrednymi zachowaniami dziecka.

Skoki rozwojowe występują zazwyczaj w określonych fazach życia dziecka, a wiek malucha ma znaczny wpływ na jego przebieg i cechy. W pierwszych 14 miesiącach życia można wyróżnić kilka charakterystycznych okresów, które można określić mianem skoku rozwojowego. Są nimi:

  • 4-5 tydzień życia – skok wzrostu i zmiany masy ciała, rozwój narządów zmysłu – niemowlak staje się płaczliwy i potrzebuje szczególnej bliskość. Dziecko instynktownie wyciąga ręce i szuka mamy. Drażliwość i niepokój dziecka wynikają z tego, iż niemowlę coraz więcej widzi i rozpoznaję, nie do końca rozumiejąc te zmiany.
  • 2 miesiąc życia – intensywny wzrost fizyczny, intelektualny i motoryczny – dziecko lepiej słyszy i widzi, dociera do niego więcej bodźców. Staje się drażliwe i  niepewne, a zarazem ciekawe świata. Dziecko potrzebuje bliskości osoby zaufanej.
  • około 3 miesiąc życia – większe odbieranie bodźców, dostrzeganie kolorów i kształtów, rozwój motoryki – dziecko może być drażliwe, płaczliwe. Często występuje brak apetytu, bezsenność.
  • 4 miesiąc życia – dłuższy skok rozwojowy, zmiany neurologiczne, poznawanie świata – dziecko zaczyna być świadome konsekwencji swoich działań, jest ciekawskie, ale jednocześnie jeszcze wystraszone.
  • 5,5 – 6 miesiąc życia – wzrost intelektu, odróżniania sytuacji i osób, wzrost świadomości swojej osoby – może wystąpić brak apetytu, wstyd przed obcymi, potrzeba dużej uwagi, niechęć do noszenia na rękach, bunt i odpychanie przy przebieraniu.
  • 8-9 miesiąc życia – wzrost intelektu i logicznego myślenia, rozwój motoryki i równowagi; dziecko zaczyna chodzić – brak apetytu, dziecko jest bardziej ciche i skupione, sprzeciwia się przebieraniu, potrzebuje bliskości mamy.
  • 10 miesiąc życia – wzrost świadomości wykonywanych czynności, nauka rutyny oraz konsekwencji wykonanych działań – dziecko czuje niepokoi podczas nieobecności mamy, chwyta za jej ubranie, zazdrość, kaprysy, skrajne zmiany humoru, wstyd, potrzeba kontaktu fizycznego.
  • 12-14 miesiąc życia – dziecko uczy się stawiać sobie cele, wykształca się logiczne myślenie oraz zachowania społeczne – dziecko „wisi” na mamie, jest zazdrosne, demonstruje własne zdanie, nie chce się dzielić, itp.

Przeczytaj również:

Redakcja
Redakcja portalu dla rodziców Pierwsze Kroki starannie przygotowuje materiały, które dedykowane są zarówno parom starającym się o dziecko, tym, którzy oczekują na poród, jak i szczęśliwym rodzicom małych pociech. Zapraszamy do lektury naszych artykułów!