Rozwój

Na jakiej zasadzie działają wioski dziecięce

Zdrowe rodzinne relacje, opierające się na zrozumieniu i wspieraniu stanowią podstawę do wychowania pewnego siebie dorosłego. Częste patologie czy koleje życia sprawiają, iż tysiące dzieci w Polsce pozbawione są należytej opieki rodzicielskiej. Pomoc niosą tu wioski dziecięce, zaś w edukacji coraz bardziej cenione żłobki w Warszawie, funkcjonujące w oparciu o założenia rodzinnych wiosek.

Wioski dziecięce — co to jest?

Wioski dziecięce to wspólnota skupiająca na jednym obszarze kilkanaście zwykłych domów rodzinnych, gotowych przyjąć pod swój dach dzieci pozbawione należytej opieki rodzicielskiej. Inaczej mówiąc, to normalnie funkcjonująca rodzina, składająca się z mamy i taty oraz dzieci (własnych i/lub przysposobionych).

Pierwszorzędna wartość takiego modelu wychowania w stosunku do dzieci porzuconych bądź osamotnionych polega na tym, że funkcjonują one w otoczeniu dla siebie naturalnym, obejmującym rodzinne relacje i rodzicielską miłość. To bardzo duże wsparcie dla rozwoju psychicznego dziecka, które pozbawia je stresu.

Uwolniony od czynników stresogennych podmiot podejmuje wówczas działania skupiające się wokół samorozwoju i poznania świata. Nie zatraca również niezbędnych do przyszłego funkcjonowania kompetencji społecznych, przydających się podczas edukacji, a następnie życia w dorosłości. Dziecko umacnia wewnętrzną pewność siebie, a także uczy się ról społecznych, niezbędnych do budowania własnej rodziny.

Wioski dziecięce — rodzaje pomocy

Wioski dziecięce specjalizują się głównie w realizacji opieki zastępczej. Polega ona na przysposobieniu dzieci oraz ich wychowywaniu w miłości i rodzinnej atmosferze. Dzieci te zazwyczaj pochodzą ze środowisk patologicznych lub są osamotnione z powodu nieszczęśliwych kolei życia. Życie w wioskach dziecięcych ma im pokazać, jak funkcjonować w społeczeństwie. Inaczej mówiąc, to skuteczny proces socjalizacji.

W ramach edukacji zapewnia się dzieciom dogodne warunki do nauki, a także możliwość realizowania indywidualnych pasji. Dzięki temu młody człowiek rozwija swoją pewność siebie, kompetencje społeczne oraz umiejętności. Przygotowuje się do niezależnego dorosłego życia.

Wioski dziecięce prowadzą również szeroką działalność w odniesieniu do sprawowania pieczy nas osobami młodymi, poprzez organizację młodzieżowych wspólnot mieszkaniowych. Tym samym ułatwiają im start w dorosłość.

Do wiosek dziecięcych trafiają również dzieci mające być odseparowane od domu rodzinnego na pewien czas w ramach pogotowia rodzinnego. Tu oczekują na wyrok Sądu.

Wioski dziecięce — inne rodzaje działalności

W ramach wiosek dziecięcych realizuje się również pomoc obejmującą współpracę z rodzicami zagrożonymi utratą opieki nad dziećmi.

W aspekcie prawnym wioski realizują pomoc rzeczniczą w zakresie pieczy zastępczej.

Z wartości wychowywania i edukacji przebiegających w rodzinnej atmosferze zaczyna również korzystać system przedszkolny. Przykładem są żłobki w Warszawie, które swą opiekę realizują w oparciu o te zasady. Przeprowadza się tu naukę polegającą przede wszystkim na doznaniach wielozmysłowych, wspieraniu samodzielnych wyborów dziecka oraz podążaniu za nim. Dzięki takiemu modelowi mały człowiek staje się pewny siebie, uczy się zasad funkcjonowania w społeczeństwie oraz zyskuje elementarną wiedzę o świecie.

W okresie krytycznego rozwoju do 3 roku życia zyskuje niezbędne umiejętności, które zaowocują w przyszłym jego funkcjonowaniu. To czas uczenia się mózgu i szybkiego rozwoju synaps, co oznacza, że edukacja, funkcjonowanie w społeczeństwie oraz praca będą przebiegały bez problemów, gdy zyskamy określone umiejętności w tym momencie.

Redakcja
Redakcja portalu dla rodziców Pierwsze Kroki starannie przygotowuje materiały, które dedykowane są zarówno parom starającym się o dziecko, tym, którzy oczekują na poród, jak i szczęśliwym rodzicom małych pociech. Zapraszamy do lektury naszych artykułów!