ciąża
Ciąża

Konflikt serologiczny – co to jest i jakie niesie ryzyko?

Co to jest konflikt serologiczny?

Konflikt serologiczny, nazywany także konfliktem krwi, stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia nienarodzonych dzieci w przypadku, gdy nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryty. Szacuje się, że powikłania z nim związane dotyczyły jeszcze do niedawna około 0.5 % wszystkich ciąż. Obecnie, dzięki prowadzonej od lat immunoprofilaktyce, częstotliwość występowania konfliktu znacząco zmalała. Na czym polega konflikt serologiczny i co się wiąże z jego wystąpieniem?

Konflikt serologiczny jest sytuacją, w której układ immunologiczny ciężarnej kobiety wytwarza przeciwciała odpornościowe, skierowane przeciwko antygenom czerwonych krwinek płodu. Organizm matki traktuje więc krwinki dziecka jak ciało obce i atakuje je.

Co powoduje konflikt serologiczny?

Pojawienie się konfliktu serologicznego uzależnione jest od dwóch czynników. Po pierwsze, między rodzicami dziecka zachodzi niezgodność serologiczna. Polega ona na tym, że matka dziecka posiada grupę krwi Rh(-), a ojciec Rh(+). Płód z dużym prawdopodobieństwem odziedziczy po ojcu antygen D (Rh+), co doprowadzi do niezgodności grup krwi pomiędzy matką, a dzieckiem. Drugim czynnikiem niezbędnym do zaistnienia konfliktu serologicznego jest przedostanie się krwi płodu do krwiobiegu matki. Dochodzi wówczas do odpowiedzi układu odpornościowego ciężarnej kobiety i produkcji przeciwciał.

W wyniku niewykrytego konfliktu serologicznego rozwija się choroba hemolityczna płodu. U dziecka dochodzi do ciężkiej niedokrwistości, która skutkuje przewlekłym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym, uszkodzeniem tkanek i narządów oraz obrzękiem uogólnionym. W skrajnych przypadkach może dojść do śmierci dziecka.

Konflikt serologiczny – jak zdiagnozować?

Diagnostyka, która obecnie obejmuje wszystkie ciężarne kobiety, nie tylko umożliwia wczesne wykrycie konfliktu serologicznego, ale również jego skuteczne leczenie, zakończone szczęśliwym rozwiązaniem.

Zobacz też:

Redakcja
Redakcja portalu dla rodziców Pierwsze Kroki starannie przygotowuje materiały, które dedykowane są zarówno parom starającym się o dziecko, tym, którzy oczekują na poród, jak i szczęśliwym rodzicom małych pociech. Zapraszamy do lektury naszych artykułów!