alimenty na dziecko
Biznes

Alimenty na dziecko – ile wynoszą, prawa ojca, wysokość, zasady

Historia ludzi, którzy po spędzonych ze sobą latach, nagle dochodzą do wniosku, że nie mogą dalej ze sobą żyć i nagle postanawiają się rozstać. Dziś, nie jest to nic nadzwyczajnego. Małżeństwa nie dogadują się tak jak wcześniej i wspólnie bądź oddzielnie decydują się na rozwód. Jest to czas na rozliczenie spraw z przeszłości, podzielenie się tym, co do tej pory udało mieć, a także odejść w inną stronę. Wszystko to wydaje się proste, jednak nigdy takie nie jest. Szczególnie jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci. Dla dzieci czas rozwodu rodziców jest naprawdę ciężki, a teraz przyszła jeszcze pora na to, aby dorośli podzielili opiekę nad nimi. W tym tekście przeczytasz o alimentach na dziecko.

Z kim zostają dzieci po rozwodzie?

Jeśli rodzice nie dogadali się między sobą co do opieki nad dziećmi, to decyzję w tej sytuacji musi podjąć sąd rodzinny. Jak wiadomo, każda sytuacja rodzinna jest inna, jednakże w decyzji sądu pierwszeństwo w podjęciu decyzji stanowi dobro dzieci. Jednak w polskim prawie zazwyczaj wygląda to tak, że jeśli nie doszło do rażących zaniedbań, to dzieci zostają przy matce, a ojciec może o nich decydować, spotykać się z nimi, brać na wakacje, święta czy wycieczki. Jednakże oprócz opieki nad dziećmi po takim rozpatrzeniu sprawy ojciec będzie zmuszony płacić alimenty na dzieci.

Co to są alimenty?

Alimenty to świadczenie pieniężne nałożone przez sąd na jednego z rodzica, płacone na dziecko w celu zaspokojenia jego podstawowych potrzeb.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Nie ma podanej określonej kwoty, którą rodzic, a w naszym wypadku ojciec musi płacić na dzieci. Podczas rozprawy sądowej przeprowadzone zostaje postępowanie dowodowe. Podczas takiego postępowania sąd ustala, ile wynoszą podstawowe koszty utrzymania dziecka, wysokość wynagrodzenia ojca oraz jego zobowiązania finansowe. Czasami brany pod uwagę jest też poziom życia dzieci, na jakim do tej pory żyły. Jednak sprawdza się to wtedy, kiedy rodzice po rozwodzie są w stanie utrzymać ten poziom. Należy jednak pamiętać, że większa część kosztów utrzymania dzieci jest w geście rodzica niemieszkającego z nimi na stałe, czyli ojca. Można powiedzieć, że matka musi wydać mniej ze względu na to, że jest z dziećmi na co dzień. Alimenty od ojca to tylko dodatek, do całodobowej opieki, którą musi sprawować matka. Jakie alimenty na dziecko ustali sąd, takie muszą być wypłacane. Jeśli tak się nie stanie, to rodzice powtórnie mogą spotkać się w sądzie, gdzie matka będzie domagać się wypłacenia zaległości.

Alimenty a prawa ojca

Przed rozwodem rodzice sprawowali wspólną pieczę nad dziećmi i razem decydowali o ich dobrze. Teraz, kiedy główną opiekę posiada matka, nie zmienia diametralnie to roli ojca w ich życiu. Owszem, ojciec nie będzie decydował o tym, co dzieci jedzą codziennie, ale ma prawo wyrazić sprzeciw, jeśli mu się coś nie podoba w tych najistotniejszych sprawach. Mianowicie, jeśli ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to może podejmować decyzje dotyczące wykształcenia, zdrowia, czy dalszych podróży potomków.

Prawa ojca niepłacącego alimentów

Oczywiście ojciec, który nie płaci alimentów, nie wywiązuje się z obowiązku, który nałożył na niego sąd. Alimenty od ojca znacznie poprawiają byt dzieci, które mieszkają z matką.

Jednakże samo niepłacenie alimentów nie przekreśla go jako rodzica. Pieniądze to jedno, a relacja z dziećmi to całkiem co innego. Prawa ojca płacącego alimenty są takie same, jak ojca, który ich nie płaci. Dzieci potrzebują kontaktu z obojgiem rodziców, by prawidłowo się rozwijać i funkcjonować w społeczeństwie.

Prawa ojca płacącego alimenty

Najważniejsze prawo ojca płacącego alimenty (ale dotyczy to również tego, których tych zobowiązań nie reguluje) to prawo do widywania swoich dzieci. O ile sąd z jakiś powodów nie nałożył na nas ograniczeń w kontaktach lub zakazu zbliżania się do dziecka czy byłej żony to ojcowie mają pełne prawo spotykać się ze swoim dzieckiem lub dziećmi. Ojciec płacący alimenty ma prawo spędzać tyle samo czasu z dzieckiem, ile spędza jego matka, a więc pół na pół.

Kto ma większe prawa do dziecka?

Po rozwodzie oboje rodziców mają równe prawa w stosunku do dziecka, chyba, że z jakiś powodów sąd zdecyduje inaczej (np. przez agresywne zachowanie ojca w przeszłości). Oznacza to, że ojciec płacący lub niepłacący alimentów ma prawo spędzać połowę czasu z dzieckiem, ma również prawo brać udział we wszystkich decyzjach, które wymagają zgody rodziców. Zwykle sąd decyduje też, z którym z rodziców dziecko lub dzieci będą mieszkały na stałe. Dobrze bowiem, żeby po rozwodzie nie zaburzać dziecku rytmu życia i nie doprowadzać do sytuacji, w której mieszka w dwóch domach na raz.

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z alimentów?

Ważne jest, aby wiedzieć, że pozbawienie któregoś z rodziców władzy rodzicielskiej nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. To bardzo istotne, ponieważ niektóre nie decydują się na wytoczenie sprawy o pozbawienie praw do dziecka agresywnemu mężczyźnie w obawie o utratę środków finansowych z alimentów. To błąd.

Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko

Podczas wychowywania dzieci, pieniądze rozchodzą się bardzo szybko. Wydatki cały czas rosną. Dlatego nasuwa się właśnie to pytanie. Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju to wydatek, bo jeśli np. pojawi się zapotrzebowanie na drogie leki, to wiadomo, że większość rodziców zrobi wszystko, aby pomóc dziecku. Jeśli jednak dodatkowym wydatkiem okazuje się najnowszy model smartfona, to oczywiście matka zdecydowana taki zakupić, może poprosić ojca o pomoc w dofinansowaniu, ale ten nie musi się na to zgodzić. Jeśli regularnie płaci alimenty ustanowione przez sąd, to zaspakaja podstawowe potrzeby dziecka, do których drogi telefon nie należy.

Prawa ojca w Polsce nie należą do najprostszych, jednak je posiada, więc powinien egzekwować. Jednakże przy tym musi też zrozumieć, zasady, jakie panują w polskim prawie i nie uchylać się od swoich obowiązków. Skoro oboje rodziców wcześniej zdecydowało się na dzieci, to niech teraz oboje wezmą za nie odpowiedzialność i starają się wynagrodzić własne rozstanie.

Czy z alimentów na dziecko trzeba się rozliczać?

Kiedy składamy zeznanie roczne możemy się zastanawiać, czy alimenty podlegają rozliczeniu? Zgodnie z polskim prawem alimenty nie podlegają opodatkowaniu. Dlatego nie doliczamy alimentów do PITu.

Jakie alimenty przy moich zarobkach?

Wysokość alimentów zawsze ustala sąd i bierze pod uwagę wiele różnych czynników takich jak potrzeby dziecka czy wydatki z przeszłości. Ale generalnie patrząc orientacyjnie to będą one wynosić około:

Jakie alimenty przy zarobkach 4 tysiące złotych?

Przy zarobkach 4000 zł alimenty wynosić będą około 1000 zł.

Jakie alimenty przy zarobkach 3 tysiące złotych?

Przy zarobkach 3000 zł alimenty wynosić będą około 800 zł.

Jakie alimenty przy zarobkach 5 tysiące złotych?

Przy zarobkach 5000 zł alimenty wynosić będą około 1400 zł.

Pamiętajmy jednak, że to tylko teoria bo w praktyce sąd może ustalić nawet wyższe alimenty niż zarobki osoby je płacące np. jeśli zarabiamy 2500 zł możemy zapłacić 3 tysiące zł alimentów. Wszystko dlatego, że sąd może uznać, że nie w pełni wykorzystujemy nasze możliwości zarobkowe. Z drugiej strony nawet jeśli zarabiamy 10, 20 albo 30 tysięcy zł to alimenty mogą wynosić tylko ułamek tej kwoty np. 1200 zł jeśli sąd uzna, że tyle wystarczy na zaspokojenie potrzeb dziecka. Zgodnie z polskim prawem to sąd bowiem decyduje każdorazowo o wysokości alimentów i opiera się głównie na ocenie potrzeb dziecka, a nie wysokości zarobków rodzica.

Redakcja
Redakcja portalu dla rodziców Pierwsze Kroki starannie przygotowuje materiały, które dedykowane są zarówno parom starającym się o dziecko, tym, którzy oczekują na poród, jak i szczęśliwym rodzicom małych pociech. Zapraszamy do lektury naszych artykułów!